ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์พัชรากร เพียงงาม

การศึกษา

เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2020)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์พัชรากร เพียงงาม

Patcharakorn Peangngam

ตำแหน่ง : อาจารย์อาจารย์

Email : patcharakorn.p@ubu.ac.th

Tel : 0453533623