ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2020 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยา University of Massachusetts Medical School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2012 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี Brown University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาความเชี่ยวชาญ


ภูมิคุ้มกันวิทยา

ปฏิกิริยาสัมพันธ์ของคนกับเชื้อโรค

การหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Patankar YR*, Sutiwisesak R*, Boyce S, Lai R, Lindestam Arlehamn CS, Sette A, Behar SM. *equal contribution. Limited recognition of Mycobacterium tuberculosis-infected macrophages by polyclonal CD4 and CD8 T cells from the lungs of infected mice. Mucosal Immunology 2020; 13: 140–148. link

Yang JD, Mott D, Sutiwisesak R, Lu YJ, Raso F, Stowell B, Babunovic GH, Lee J, Carpenter SM, Way SS, Fortune SM, Behar SM.. Mycobacterium tuberculosis-specific CD4+ and CD8+ T cells differ in their capacity to recognize infected macrophages. PLoS Pathogens 2018; 14: . link

Rydyznski C, Daniels K, Karmele E, Brooks T, Mahl S, Moran M, Li C, Sutiwisesak R, Welsh R, and Waggoner S. Generation of cellular immune memory and B cell immunity are impaired by natural killer cells. Nature Communications 2015; 6: . link

Ogembo J, Murawski M, Mcginnes L, Sutiwisesak R, Tison T, Avendano J, Agnani D, Finberg R, Morrison T, and Fingeroth J. A chimeric EBV gp350/220-based VLP replicates the virion B-cell attachment mechanism and elicits long-lasting neutralizing antibodies in mice. Journal of Translational Medicine 2015; 13: . link


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2019 Rujapak Sutiwisesak, Ph.D. How do Mtb polymorphisms affect T cell Immunity during infection? Boston TB Meeting Harvard School of Public Health. Boston, MA, USA
2019 Rujapak Sutiwisesak, Ph.D. EsxH Polymorphism affects T cell immunity during Mtb infection Keystone Symposium on Tuberculosis: Mechanism, Pathogenesis and Treatment Banff, Alberta, Canada
2018 Rujapak Sutiwisesak, Ph.D. The not-so-obvious CD8 T cell responses to EsxH Worcester Joint TB Meeting Worcester, MA, USA

Poster Presentation (International)

2020 Rujapak Sutiwisesak, Ph.D. EsxH polymorphism alters Mycobacterium tuberculosis-specific T cell responses Keystone Symposium on Tuberculosis: Immunity and Immune Evasion Santa Fe, New Mexico, USA
2019 Rujapak Sutiwisesak, Ph.D. Natural polymorphisms in the esxH gene of Mycobacterium tuberculosis affect T cell immunity following infection. Keystone Symposium on Tuberculosis: Mechanisms, Pathogenesis and Treatment Banff, Alberta, Canada
2018 Rujapak Sutiwisesak, Ph.D. A natural polymorphism of EsxH in Mycobacterium tuberculosis disrupts the immunodominant CD8 T cell response New England Immunology Conference Woods Hole, MA, USA
2018 Rujapak Sutiwisesak, Ph.D. A natural polymorphism of EsxH in Mycobacterium tuberculosis disrupts the immunodominant CD8 T cell response Gordon Conference on Advances in Immunology and Immunotechnology Mount Snow, West Dover, Vermont, USA
2018 Rujapak Sutiwisesak, Ph.D. A natural polymorphism of EsxH in Mycobacterium tuberculosis disrupts the immunodominant CD8 T cell response Immunology 2018 by The American Association of Immunologists (AAI) Austin, Texas, USA

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2020 Keystone Symposia Scholarship: NIAID Award The National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health (ระดับนานาชาติ)
2018 AAI Late-Breaking Poster Award The American Association of Immunologists (ระดับนานาชาติ)


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 19th,2020


ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : rujapak.s@ubu.ac.th

โทร : 0-4535-3660

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190