ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2012 Ph.D. Pharmaceutical Sciences มหาวิทยาลัยโทยามา, ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งบริหาร


2016 - 2019 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาความเชี่ยวชาญ


1.     Biochemistry and molecular biology

2.     Cancer biology, Oncology

3.     Anticancer activity and neuroprotective activity of natural productsผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Piangkamol Sonphueng1  Pornthip Waiwut2  Yoawared Chulikhit1 Supawadee Doadee1  Chantana Boonyarat1. In vitro activity of pomelo relevant to treatment of Alzheimer’s Disease.. APFP2016 2016; 0(0): 1.

Chantana Boonyarat1, Chavi Yenjai2, Prasert Reubroycharoen3, Pornthip Waiwut4*   . Combination of Nimbolide and TNF-α-Increases Human Colon Adenocarcinoma Cell Death through JNK-mediated DR5 Up- regulation. . Asian Pac J Cancer Prev. 2016; 17(5): 172637-41..

Pornthip Waiwut1*, Chantana Boonyarat2. Bufotalin Promotes TRAIL-induced Apoptosis in Non-Small Lung Cancer Cells. International Journal of Technical Research and Applications 2015; 3(-): 51-54.

Supatra Thiratmatrakul a, Chavi Yenjai b, Pornthip Waiwut c, Opa Vajragupta d, Prasert Reubroycharoen e, Michihisa Tohda f,g, Chantana Boonyarat a,* . Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of novel tacrineecarbazole hybrids as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer’s disease. European Journal of Medicinal Chemistry 2014; 75: 21-30.

Chantana Boonyarat1, Chavi Yenjai2, Opa Vajragupta3, Pornthip Waiwut4* . Heptaphylline induces apoptosis in human colon adenocarcinoma cells through bid and Akt/NF-κB (p65) pathways. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(23): 10483-10487.

Pornthip Waiwut1, Ikuo Saiki2, Hiroaki Sakurai3 . Dihydrocapsaicin inhibits cancer cell proliferation by regulating cell cycle proteins. Proceedings of the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand 2013; 0(0): 151-154.

Prasert Reubroycharoen3, Natthaporn Janjaratjit1, Ikuo Saiki4 and Hiroaki Sakurai5 . Bufotalin inhibits proliferation and migration of cervical cancer cells. Proceedings of NATPRO 4 Natural Products for Health and Beauty The Fourth International Conference o 2012; 4: 551.406-551.409.


Research Articles (National)

Plekratoke K, Waiwut P, Suchaichit N, Bunyapraphatsara N, Reubroycharoen P, Boonyarat C. Neuroprotective Effect of Durio zibithinus against Beta Amyloid.. Thai J Pharmacol 2018; 40: 14-26.


Proceeding (International)

Boonsin P, Boonyarat C, Plekartoke K, Reubroycharoen P, Waiwut P. Antioxidant activity, β-amyloid aggregation inhibition, and neuroprotective effect of cricket (Gryllus bimaculatus) ethanol extract.. In: BMB committee editor. The 6 th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (BMB2018); 2018 Jun 26; Rayong. Bangkok: Bangkok; 2018. p.1-8


Chapter in a book

Pornthip Waiwut, Hiroki Inoue, Ikuo Saiki and Hiroaki Sakurai. Gomisin N= A herb-derived compound that enhances death receptor-mediated apoptosis of cancer cells, in Traditional Medicine= New Research.. In: editor. Traditional Medicine New Research. New York: Nova Publishers, Inc., New York, USA; 2013. p.1-10


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2015 Dr.Pornthip Waiwut Bufotalin Promotes TRAIL-induced Apoptosis in Non-Small Lung Cancer Cells 4th International Conference on Science and Technology (ICST) Holliday Inn, Bangkok, Thailand

Poster Presentation (International)

2018 Waiwut P Nelumbo nucifera as a promising multifunctional extract with acetylcholinesterase inhibition, anti-β-amyloid aggregation and neuroprotective properties for the treatment of Alzheimer's disease. The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) Shizuoka, Japan
2018 Waiwut P In vitro biological activities of Wolffia globosa relevant to prevention of Alzheimer’s disease. The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) Shizuoka, Japan
2018 3. Waiwut P, Boonyarat C, Nualkaew S. Antioxidant and Acetylcholinesterase Inhibitory Activities of Thai Herbal Prasaplai Formula. The 3rd International Symposiu on Phytochemicals in Medicine and Food. Kunming, China.
2016 ChantanaBoonyarat1, Pornthip Waiwut4* The Pouteria Campechiana fruit extract Induced Cytotoxicity and Apoptosis in HT29 Colon Adenocarcino Miptech 2016, Basel life science Basel, Switzerland
2016 Pornthip waiwut, Chantana Boonyarat In Vitro Activity of Capsaicin Derivatives Relevant to Treatment of Alzheimer's Disease Miptech 2016, Basel life science Basel, Switzerland
2016 Pornthip Waiwut1, Chavi Yenjai2,Chantana Boonyarat3* Neuroprotective Effects of Clausena harmandiana Linn APFP2016 Berkeley hotel bangkok
2016 Suwapak Chaiwasukin1,Bunthita Jongpremkitpaisan1, Chantana Boonyarat2,Pornthip Waiwut1* The Cytotoxic Effect of Some Thai Herbal. Extracts on Cancer Cells APFP2016 Berkeley hotel bangkok
2016 Chantana Boonyarat1, Chavi Yenjai2,Opa Vajraguta3, Pornthip Waiwut4,* Carbazole Compounds of Clausena hamandiana Sensitized TRAIL-Induced Colon Adenocarcinoma Cell Death Natpro 6 Pullman hotel, Khonkaen
2015 ChantanaBoonyarat, Chavi Yenjai, OpaVajragupta, Prasert Reubroycharoen,                                      ornthipWaiwut ACTIVE CONSTITUENT OF DERIS INDICA INDUCES COLON ADENOCARCINOMA CELL DEATH BY SUPPRESSING SURVIVAL P 10th the symposium of the protein society of thailand Convention Center, Chulabhorn Research Institute
2015 Boonyarat C., Waiwut P. Effect of Combination of Gefitinib and Bufotalin on Non-Small Lung Cancer Cells Apoptosis. Proceeding of The 37th Congress on Pharmacology of Thailand Sunee Grand Hotel
2015 Waiwut P., Boonyarat C., Saiki I., Sakurai H. Dihydrocapsaicin Induces Tumor Necrosis Factor-α-Mediated G1 Cell Cycle Arrest and Apoptosis in Huma The 37th Congress on Pharmacology of Thailand. Sunee Grand Hotel
2014 Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, OpaVajragupta, Prasert Reubroycharoen, Pornthip Waiwut. HEPTAPHYLLINE INDUCED HUMAN COLON ADENOCARCINOMA CELL DEATH BY REGULATING APOPTOTIC PROTEINS. The 7th AOHUPO Congress in 2014 Miracle Grand Hotel, Bangkok
2014 Chantana Boonyarata,Yaowared  Chulikhita, PornthipWaiwutb, Prathan Luechaa Effects of Piper sarmentosum Extract on Improvement of Memory Deficit Induced by Scopolamine in Mice The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014 รามา การ์เดน กทม.
2014 Pornthip Waiwut, HiroakiSakurai, Ikuo Saiki, Chantana Boonyarat Bufotalin Enhances Tumor Necrosis Factor-α-Mediated-Apoptosis through DR5 Upregulation The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014 รามา การ์เดน กทม.
2013 Chantana BoonyaratSupatraThiratmatrakulChavi YenjaiPornthip WaiwutMichihisa Tohda 3. Tacrine-heptaphylline Hybrid: a Potential Multifunctional Agent for the Treatment of Alzheimer’s International Conference on Life Science & Biological Engineering Osaka , Japan
2013 Pornthip Waiwut1, Ikuo Saiki2,Hiroaki Sakurai3 DIHYDROCAPSAICIN INHIBITS CANCER CELL PROLIFERATION BY REGULATING CELL CYCLE PROTEINS the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand Convention Center Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand
2012 Pornthip Waiwut1, ChantanaBoonyarat2, PrasertReubroycharoen3, Natthaporn Janjaratjit1, IkuoSaiki4 and Hiroaki Sakurai5 Bufotalin inhibits proliferation and migration of cervical cancer cells Natpro4 Chiangma Orchid
2012 Pornthip Waiwut1,Yaowared Chulikhit2, Supawadee Daodee2,PrasertReubroycharoen3, Chantana Boonyarat2 Effects of Antidesma Velutinosum extracts on improvement of memory deficit induced by scopolamine in Natpro4 Chaiangma Orchid Hotel Chiangmai, Thailand
2012 Pornthip Waiwut Ikuo Saiki Hiroaki Sakurai Bufotalin enhances TRAIL-induced apoptosis in non-small lung cancer cells via DR4 pathway Natpro4 Chiang Mai

Poster Presentation (National)

2014 Chantana Boonyarat, Ploenthip Puthongking, and Pornthip Waiwut. Inhibition of amyloid beta aggregation and neuroprotection of melatonin derivatives The 18th Thai Neuroscience Society Conference 2014 and 2nd CU-NIPS Symposium Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2014 Pornthip Waiwut, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat. Effects of Bouea macrophylla Griff extracts on improvement of memory deficit induced by scopolamine The 18th Thai Neuroscience Society Conference 2014 and 2nd CU-NIPS Symposium. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
2014 Pornthip Waiwut1, Wichitsak Sukhano2, PloenthipPuthongking2, Prasert Reubroycharoen3 and ChantanaBoonyarat2* Neuroprotective Effects of Five Melatonin Derivatives The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 “A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy” โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-0001 Waiwut P CAREYA SPHAERICA ROXB. Protects Hydrogenperoxide -induced Neuronal Cell Death สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2019 รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น สำนักงานกพร. (ระดับชาติ)
2015 Oral presentation: The best paper presenter The 4th International Conference on Science and Technology (ICST), Bangkok 2015; January 3-4 (ระดับนานาชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2019 - ปัจจุบัน พรทิพย์ ไววุฒิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสาร สกัดผักชี ทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย.
2017 - ปัจจุบัน พรทิพย์ ไววุฒิ กัลยา แสงฉวี ผลของสารสำคัญจากหยีน้ำต่อการเจริญเติบโต การเคลื่อนที่ และ การบุกรุกเซลล์ข้างเคียงของเซลล์มะเร็ง. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2015 - 2016 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากไข่น้ำต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม
2015 - 2016 การเก็บข้อมูลสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
2015 - 2017 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลทุเรียนต่อภาวะความจำบกพร่อง
2014 - 2014 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านสื่อการสอนออนไลน์
2014 - 2016 ผลกระตุ้นของสารสำคัญจากส่องฟ้าต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งลำไส้ด้วยเทล
2013 - 2015 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
2013 - 2015 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้งต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2019 นางสาวพัชราภรณ์ บุญศิลป์ -
2019 นายมงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร -
2018 นางสาวกัลยา แสงฉวี -


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 2nd,2019


ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : porntip.w@ubu.ac.th

โทร : 045353609

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190