ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2014 Ph.D. Bioinformatics Georgia Institute of Technology, United States
2008 Master of Sciences in Bioinformatics Georgia Institute of Technology, United States
2003 Bachelor of Pharmacy ๊ิUbon Ratchathani University, Thailand

Administrative Duties


2018- present Secretary, Biopharmacy division Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani
2016- 2019 Academic Assistant to the Dean for Academic Affairs Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Areas of Expertise


Expert area:

Bioinformatics : tool and algorithm development, database

Genetics: pharmacogenomics, personal genomics

Structural biology : protein and RNA structural prediction and analysis

Teaching Areas:

Biochemistry and molecular biology,  Pharmacogenetics and Pharmacogenomics 

Research Interests:

Bioinformatics, genetics, structural biology

 PublicationsResearch Articles (International)

Woods T, Preeprem T, Lee K, Chang W, Vidakovic B. Characterizing exons and introns by regularity of nucleotide strings. Biology Direct 2016; 11(1): 6. link

Preeprem T, Gibson G. SDS, a structural disruption score for assessment of missense variant deleteriousness. Frontiers in Statistical Genetics and Methodology 2014; 5: 82. link

Preeprem T, Gibson G. AACDS, A database for personal genome interpretation. EMBnet.journal 2014; 20: e780. link

Preeprem T, Gibson G. Systematic 3D screening of amino acid mutations in pharmacogenes. Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine 2014; 12(4): 209-26. link

Hsiao C, Lenz TK, Peters JK, Fang PY, Schneider DM, Anderson EJ, Preeprem T, Bowman JC, O'Neill EB, Lie L, et al. Molecular paleontology: a biochemical model of the ancestral ribosome. Nucleic acids research 2013; 41(5): 3373-85. link

Patel CJ, Sivadas A, Tabassum R, Preeprem T, Zhao J, Arafat D, Chen R, Morgan AA, Martin GS, Brigham KL, et al. Whole genome sequencing in support of wellness and health maintenance. Genome medicine 2013; 5(6): 58. link

Preeprem T, Gibson G. An association-adjusted consensus deleterious scheme to classify homozygous missense mutations for personal genome interpretation. BioData Mining 2013; 6: 24. link

Athavale SS, Gossett JJ, Hsiao C, Bowman JC, O'Neill E, Hershkovitz E, Preeprem T, Hud NV, Wartell RM, Harvey SC, Williams LD. Domain III of the T. thermophilus 23S rRNA folds independently to a near-native state. RNA 2012; 18(4): 752-8. link

Boz MB, Preeprem T, Harvey SC. Assembly of an unenveloped icosahedral RNA viruses using coarse-grained models. Biophysical Journal 2011; 100(3): 402a. link


Research Articles (National)

สุดาพร ทำนุ, อมรรัตน์ บุญเรือง, สุรชัย จูมพระบุตร, ธนวดี ปรีเปรม. การวิเคราะห์ชื่อการค้าของรายการยารูปแบบดัดแปรที่มีจําหน่ายในประเทศไทย. เภสัชศาสตร์อีสาน 2018; 14(3): 140-153.


PresentationPoster Presentation (International)

2015 Preeprem T Exome Sequencing Coverage in the Protein Space International Conference on Bioinformatics and System Biology Bangkok, Thailand


Research grants


2017- 2007 Rungseevijitprapa W, Prasitpuripreecha C, Preeprem T, Werawattanachai N, Kaewpitoon S, Pilasri C The Health Sciences Research in the Greater Mekong Region Annual government statement of expenditure


Latest update


February 25th,2020


Thanawadee Preeprem, Ph.D.

Assistant Professor

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Biopharmacy

Email : thanawadee.p@ubu.ac.th

Tel : 66-0-4535-3632

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University. 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand