ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ

Ms.Benjapak Mingkwan

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Email : benjapak.m@ubu.ac.th

Tel : 045353624