ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นายทยากร วริทธานนท์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นายทยากร วริทธานนท์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นายทยากร วริทธานนท์

Mr.Tayakorn Varittanon

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Email : boonchai.j@ubu.ac.th

Tel : 045353618