ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง

Ms.Chanyanut Chuangching

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

Email : chatchai.c@ubu.ac.th

Tel : 045353608