ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์

Mrs.Nutthaporn Janjarasjitt

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

Email : natthaporn.j@ubu.ac.th

Tel : 045353643