ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางชื่นจิต ภู่ทอง

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางชื่นจิต ภู่ทอง* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางชื่นจิต ภู่ทอง

Mrs.Chuenchit Phoothong

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

Email : chuenchit.p@ubu.ac.th

Tel : 045353607