ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางแวว ถนอมวงค์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางแวว ถนอมวงค์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางแวว ถนอมวงค์

Mrs.Waew Thanomwong

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

Email : waew.k@ubu.ac.th

Tel : 045353644