ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

Mrs.Kritsadaporn Kenprakong

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : kritsadaporn.k@ubu.ac.th

Tel : 045353602