ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวสดใส ตะรินันท์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาวสดใส ตะรินันท์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวสดใส ตะรินันท์

Ms.Sodsai Tarinant

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : sodsai.t@ubu.ac.th

Tel : 045353609