ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางกรชนก แก่นคำ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางกรชนก แก่นคำ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางกรชนก แก่นคำ

Mrs.Kornchanok Kaenkham

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

Email : kornchanok.b@ubu.ac.th

Tel : 045353641