ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ

Ms.Pitchayaporn Kaolerd

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

Email : pichayaporn.kao@ubu.ac.th

Tel : 045353608