ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางเย็นฤดี แม่นมั่น

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางเย็นฤดี แม่นมั่น* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางเย็นฤดี แม่นมั่น

Mrs.Yenruedee Manmun

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : yenruedee.m@ubu.ac.th

Tel : 045353644