ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา

Ms.Natthadanan Somla

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : thanita.s@ubu.ac.th

Tel : 045353623