ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นายนเรศน์ กำลังดี

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นายนเรศน์ กำลังดี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นายนเรศน์ กำลังดี

Mr.Naret kamlangdee

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : naret.k@ubu.ac.th

Tel : 045353613