ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวสุขุมา พวงมะลิ

Ms.Sukhuma Puangmali

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Email : sukhuma.p@ubu.ac.th

Tel : 045353625