ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์

Mrs.Krtitiyarat Pimpong

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

Email : kittiyarat.s@ubu.ac.th

Tel : 045353628