ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวปนิดา มุขมณี

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาวปนิดา มุขมณี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวปนิดา มุขมณี

Ms.Panida Mukmanee

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

Email : panida.m@ubu.ac.th

Tel : 045353601