ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์

Mr.Jirutte Phumsawasde

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

Email : noppadol.p@ubu.ac.th

Tel : 045353604