ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์

Ms.Nuchjaree Maneejuk

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Email : nuchajaree.m@ubu.ac.th

Tel : 045353610