ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว

Ms.Julaluk Kaokaew

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

Email : julaluk.k@ubu.ac.th

Tel : 045353641