ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ

Ms.Wisansaya Suwanna

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : wisansaya.s@ubu.ac.th

Tel : 045353607