ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล

Ms.Saowalak Phupool

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : saowalak.p@ubu.ac.th

Tel : 045353629