ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นายเทวินทร์ บัวจูม

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นายเทวินทร์ บัวจูม* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นายเทวินทร์ บัวจูม

Mr.Taywin Buajoom

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

Email : taywin.b@ubu.ac.th

Tel : 045353644