ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง

Mr.Natthawut Banruengthong

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Email : natthawut.b@ubu.ac.th

Tel : 045353634