ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

Ms.Thunyalak TivatkoonPorn

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : thunyalak.t@ubu.ac.th

Tel : 045353611