ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสมคิด สุพันทะมาด

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางสมคิด สุพันทะมาด* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสมคิด สุพันทะมาด

Mrs.Somkid Supantamad

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3

Email : somkid.s@ubu.ac.th

Tel : 045353642