ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นายธนพัต วิสาพล

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นายธนพัต วิสาพล* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นายธนพัต วิสาพล

Mr.Tanapat Wisapon

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

Email : tanapat.w@ubu.ac.th

Tel : 045353641