ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางวิรัตน์ จันทร์ตรี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

Mrs.Virat Chantree

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

Email : virat.c@ubu.ac.th

Tel : 045353642