ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางวรรณา พุ่มพฤกษา

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรียน นางวรรณา พุ่มพฤกษา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางวรรณา พุ่มพฤกษา

Mrs.Wanna Phumphrueksa

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

Email : wanna.s@ubu.ac.th

Tel : 045353620