ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางธนาพา เชียงแสน

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี (2005)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางธนาพา เชียงแสน

Mrs.Tanapa Cheangsan

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : tanapa.c@hotmail.com

Tel : 045323620