ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางอนุพร กลางคำ

การศึกษา

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2007)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางอนุพร กลางคำ

Mrs.anuporn Klangkham

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : anuporn.k@ubu.ac.th

Tel : 045353608