ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางกรชนก แก่นคำ

การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ (1995)


สาขาเชี่ยวชาญ

Apply microbiology in industry,bacteria - fungi.ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางกรชนก แก่นคำ

Mrs.Kornchanok Kaenkham

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

Email : kornchanok.b@ubu.ac.th

Tel : 045353641