ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางนารี แก้ววงษา

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป (2001)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางนารี แก้ววงษา

Mrs.Naree Kawwongsa

ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลองระดับ 1

Email : naree.k@ubu.ac.th

Tel : 045353607