ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นายนเรศน์ กำลังดี

การศึกษา

ม.6 (2000)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นายนเรศน์ กำลังดี

Mr.Naret kamlangdee

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : naret.k@ubu.ac.th

Tel : 045353613