ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์

การศึกษา
ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์

Mrs.Krtitiyarat Pimpong

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

Email : kittiyarat.s@ubu.ac.th

Tel : 045353628