ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์

การศึกษา
ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์

Mr.Jirutte Phumsawasde

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ระดับ 1

Email : noppadol.p@ubu.ac.th

Tel : 045353604