ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (2016)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง

Mr.Natthawut Banruengthong

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Email : natthawut.b@ubu.ac.th

Tel : 045353634