ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางสมคิด สุพันทะมาด

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต การปฐมวัย (2010)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางสมคิด สุพันทะมาด

Mrs.Somkid Supantamad

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3

Email : somkid.s@ubu.ac.th

Tel : 045353642