ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

วันที่ 28 กันยายน 2565

เรียน ผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นายนรเศรษฐ์ ทองคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Email : noraset.t@ubu.ac.th

Tel : 045353634