ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


บันทึกความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ

link ไปยัง website ของคู่ความร่วมมือ

1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

2. โรงพยาบาลขอนแก่น

3. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์ แคร์ จำกัด

4. มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

5. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด

6. บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

7. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

8. โรงพยาบาลพนา(ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา)

9. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

10. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

11. โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

12. โรงพยาบาลอุดรธานี