ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


23
พ.ย.
ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกการคลอดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17
พ.ย.
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
15
พ.ย.
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั้นสูงฯ
10
พ.ย.
ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกทักษะฯ
03
พ.ย.
ประกาศการแต่งการะหว่างฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
12
ต.ค.
ขอแจ้งปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564