ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


16
ก.ย.
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
05
ก.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ฺ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กลุ่มสาขาวิชาย่อยเทคโนโลยีเภสัชกรรม
05
ก.ย.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565