ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand)ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ผู้สนใจ สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand)ประจำปี 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (26 กรกฎาคม 2562 ,09:02 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 กรกฎาคม 2562 ,09:07 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ