ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562

กำหนดสอบระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม 2562 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (16 กันยายน 2562 ,09:40 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 ตุลาคม 2562 ,19:57 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ตารางสอบปลายภาค 1/2562