ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ทุนวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศฝรั่งเศส Junior Research Fellowship Program 2020

ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สนใจ ส่งรายละเอียดการสมัครทุนวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศฝรั่งเศส Junior Research Fellowship Program 2020 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้รับสมัครถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (17 กันยายน 2562 ,17:15 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 กันยายน 2562 ,17:18 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ