ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

กำหนดจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 11 พ.ย. 2562 - 1 มี.ค. 2563

ลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 7 ต.ค. - 15 พ.ย. 2562

รายละเอียดตารางเรียนดังเอกสารแนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (4 ตุลาคม 2562 ,19:58 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 ตุลาคม 2562 ,20:02 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ตารางเรียน 2/2562