ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


สมัครเข้ารับรางวัล United nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ.2020

ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจ สมัครเข้ารับรางวัล United nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ.2020 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (22 ตุลาคม 2562 ,08:59 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 22 ตุลาคม 2562 ,09:04 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ