ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 14

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมเอบี โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ แจ้งชื่อเข้าร่วมงานได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ  ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (4 พฤศจิกายน 2562 ,14:48 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 ,14:58 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ